Služby

 • projekční a inženýrská činnost ve výstavbě:
  • zpracování architektonických studií,
  • zpracování technicko – ekonomických studií,
  • vizualizace navržených řešení – barevná řešení fasád apod.
  • zpracování projektové dokumentace:
   • pro územní řízení
   • pro stavební řízení,
   • pro provádění stavby
   • pro výběr dodavatele
  • Zaměření stávajícího stavu
  • Zaměření skutečného provedení stavby

 

 • komplexní služby v oblasti tepelné ochrany budov:
  • prvotní analýzy a posouzení technických stavů objektů,
  • návrhy technických řešení regenerací a rekonstrukcí objektů,
  • finanční studie a ekonomické záměry, položkové rozpočty
  • kompletní provedení regenerace objektů, domů a pozemních staveb (panelových bytových domů)
  • součástí služeb pro majitele panelových domů je i příprava a zajištění účasti v programu na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL.

 

 • Dotační programy ČR a EU
 • Inženýrská činnost
  • Zajištění stanovisek dotčených orgánů,
  • zajištění územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení,
  • pomoc při výběru dodavatele stavby,
  • zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. všech dílčích dotčených orgánů

 

 • Autorský a technický dozor investora
 • Stavební činnost
 • Koordinátor BOZP na staveništi

 

© Copyright 2018 - MENHIR projekt, s.r.o.
nahorumapa stránek