Reference

Vysvětlivky – druh činnosti:
TP - technická pomoc; TES – Technicko-ekonomická studie; ZSS - zaměření stávajícího stavu; S - studie; DÚŘ - dokumentace pro územní řízení; DSP - dokumentace pro stavební povolení; DVD – dokumentace pro vybrání dodavatele (tendrová); ZD – zadávací dokumentace; DPS - dokumentace pro provádění stavby;  AD - autorský dozor; TDI - technický dozor investora; VS - vedení stavby; K - kolaudace; BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Název zakázky Druh činnosti Investiční náklady
Rok 2014
„Dům přírody Moravského krasu“,

TDI, BOZP

 
„Bytový dům Šumavská 36, 38, 40, Brno-Žabovřesky“

DPS

5.000.000,- Kč

„Prodloužení zapuštěných lodžií“ BD Šťouračova 7, Brno-Bystrc

DPS

1.000.000,- Kč

„Zateplení východní a západní strany objektu“ Družstevní 3,4 Brno-Řečkovice

DPS

2.000.000,- Kč

„Regenerace Fasády“ BD Zikova 22, 24, 26, Brno-Líšeň

DPS

4.000.000,- Kč

Rok 2013
Výzkumné centrum Josefa Ressela, S002, Vranov u Brna, Útěchov u Brna

TDI

31.400.000,- Kč

Stavební úpravy učebny, Čichnova 23, Brno-Komín

ZD

550.000,- Kč

Řešení a návrh tepelně-technických opatření    

Investiční náklady jsou zaokrouhlovány.

© Copyright 2018 - MENHIR projekt, s.r.o.
nahorumapa stránek