O nás

Společnost MENHIR projekt, s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1995 jako stavební, projekční, expertní a inženýrská kancelář.

Poskytujeme služby v oblasti projektová činnost ve výstavbě, dozorování staveb, technický dozor investora, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Původně projekční kancelář byla založena v létě roku 1995 týmem projektantů, architektů a stavebních manažerů pod vedením Ing. arch. Borise Hály.

Jedním z nejvýznamějších projektů té doby, který společnost vyprojektovala byl projekt obytné lokality DUHOVÁ POLE v Brně - Řečkovicích.

V dalším období se společnost zabývala projektováním, a následně i manažerováním (inženýringem) dalších staveb v oblasti pozemního stavitelství, včetně rozvíjejícího se systému inteligentních budov.

Do oblasti tepelné ochrany budov se společnost začala angažovat až na přelomu dvacátého století, a to projektováním a organizací prvních regenerací panelové výstavby v Brně - Bohunicích.

V roce 2006 jsem se já, Ing. Vít Ševčík (dnes již jediný společník a jednatel společnosti), zapojil do úzké spolupráce s tehdejšími majiteli společnosti a s využitím dlouholetých zkušeností a odbornou znalostí problematiky tepelné ochrany budov jsem přinášel nové směry podnikání a působení na stavebním trhu.

 

 

© Copyright 2018 - MENHIR projekt, s.r.o.
nahorumapa stránek